วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

สอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

สอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
1. งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด
ก. รัชกาลที่ 6 ค. รัชกาลที่ 4
ข. รัชกาลที่ 3 ง. รัชกาลที่ 5
2. นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด คือใคร
ก. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในประเทศไทย
ข. เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลองต่างๆ
ค. ถูกเฉพาะ ข
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
3. ในรัชสมัยใดที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง"กรมทดน้ำ"ขึ้นแทนกรมคลอง
ก. รัชกาลที่ 6 ค. รัชกาลที่ 4
ข. รัชกาลที่ 3 ง. รัชกาลที่ 5
4. จากข้อ 3 ให้จัดตั้งกรมทดน้ำขึ้นเมื่อใด
ก. 29 กันยายน 2459 ค. 29 ตุลาคม 2459
ข. 30 กันยายน 2459 ง. 30 ตุลาคม 2459
5. โครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย คือเขื่อนใด
ก. เขื่อนลำปาว ค. เขื่อนภูมิพล
ข. เขื่อนป่าสัก ง. เขื่อนพระราม 6
6. เขื่อนพระราม 6 อยู่ที่จังหวัดใด
ก. พระนครศรีอยุธยา ค. กาฬสินธุ์
ข. ตราด ง. ลพบุรี
7. รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อใด
ก. 21 มกราคม 2476 ค. 21 มีนาคม 2476
ข. 20 มกราคม 2476 ง. 20 มีนาคม 2476
8. กรมชลประทานสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงมหาดไทย ค. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ง. กระทรวงพลังงาน
9. ใครคืออธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบัน
ก. นายสัญชัย เกตุวรชัย ค. นายชลิต ดำรงศักดิ์
ข. นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ ง. นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน

ก. "น้ำสมบูรณ์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"

ข. "น้ำอุดมสมบูรณ์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"

ค. "น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"

ง. "น้ำอุดมสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"

11. ข้อใดคือค่านิยมของกรมชลประทาน

ก. "WATER for all" ค. Attitude

ข. Teamwork ง. ถูกทุกข้อ

1.ประเทศไทยมีลุ่มน้ำหลักกี่ลุ่มน้ำ
2.เขื่อนพระรามหกใช้กั้นแม่น้ำอะไร
3.แม่น้ำใดที่ไม่มีเขื่อนทดน้ำหรือระบายน้ำ
4.เขื่อนใดที่ไม่ใช่เขื่อนทดน้ำหรือระบายน้ำขนาดใหญ่
5.น้ำ1ลิตรหนักเท่าใด
6.น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตรมีกี่ลิตร
7.ส่วนผสมคอนกรีตมาตราส่วน 1:2:4 ใช้ปูนชีเมต์กี่กิโลกรัม
8.จากข้อ 7.ต้องใช้ทรายปริมารเท่าใด
9.เหล็ก 1 ตันใช้ลวดผูกเหล็กเท่าใด
10.เสาตอม่อหมายถึงส่วนใด
11.กรรมวิธีการบ่มคอนกรีตมีกี่วิธี
12.การบ่มคอนกรีตเสา คาน พื้น ควรบ่มอย่างน้อยกี่วัน
13.กรรมวิธีการผลิตปูนชีเมนต์มีกี่วิธี
14.ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ประเภทใดใช้มากที่สุด
15.เหล็กเส้นผสม 5มม ยาวกี่เมตร
16.ในการก่อสร้างอาคารสูง 10เมตรต้องมีรั่วชั่วคราวสูงเท่าใด
17.ท่อน้ำชนิดใดนำมาใช้ทำท่อน้ำหยด น้ำฉีด
18.พื้นที่ 4000 ตารางเมตรเป็นกี่ไร่
19.ปัจจุบันใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่เท่าไหร่
20.การระบายน้ำในทางชลประทานคือ
21.ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของอาคารควบคุมบังคับน้ำ
22.การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของใคร
23.ถ้าจะตรวจสอบว่าจะมีฝนตกไหมจะต้องเข้าเว็บอะไร
24.ประเทศไทยประสบปัญหาของน้ำเรื่องอะไรมากที่สุด
25. 3ข-2ซ หมายถึงอะไร
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วยทุกตำแหน่งที่สอบ เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
- ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (เลือกที่สอบ)
วิศวกรชลประทาน
ช่างไฟฟ้า
ช่างฝีมือโรงงาน
ช่างสำรวจ
พนักงานเครื่องจักรกล
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่พัสดุ
และตำแหน่งอื่นๆ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

สอบกรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน 2555

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน 2555
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 24 ตำแหน่ง 95 อัตรา 3-11 เม.ย. 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 24 ตำแหน่ง 95 อัตรา
ระหว่างวันที่ 3 – 11 เมษายน 2555 กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
กรมชลประทาน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 24 ตำแหน่ง 95 อัตรา (3-11 เม.ย.55) กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางภาษาต่างประเทศ เลขานุการ กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ

6. เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องกล กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
7. เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
8. พนักงานส่งน้ำ
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
9. พนักงานเครื่องจักรกล
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
10. เจ้าพนักงานสถิติ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางบัญชี เลขานุการ พณิชยการ สถิติ เกษตรกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
11.ช่างเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
12. ช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
13. ช่างสำรวจ
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
14. ช่างฝีมือโรงงาน
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
15. ช่างฝีมือสนาม
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
16. ช่างไฟฟ้าสื่อสาร
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
17. ช่างไฟฟ้า
จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
18. ช่างเครื่องกล
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
19. ช่างชลประทาน
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
20. นายช่างไฟฟ้า
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
21. นายช่างสำรวจ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
22. นายช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
23. นายช่างชลประทาน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
24. วิศวกรชลประทาน
จำนวน 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามสถานที่ที่ท่านมีความประสงค์จะสมัคร ในตำแหน่งนั้้นๆ
ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 เมษายน 2555 ในวันเวลาราชการ กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร งานราชการ 2555 กรมชลประทาน สมัครงาน 2555 กรมชลประทาน เปิดสอบ 2555
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

สอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ทางเทคโนโลยีการผลิต หรือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ทางคอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

สอบพนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานธนานุเคราะห์

สอบพนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานธนานุเคราะห์

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
ก. การตรวจสอบภายในเป็นระบบควบคุมการบริหารระบบหนึ่ง
ข. การตรวจสอบภายในทำหน้าที่วัดและประเมินผลความสำเร็จของการควบคุมอื่นๆ
ค. การตรวจสอบภายในเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารองค์การ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
2. การตรวจภายในช่วงแรกเน้นการตรวจสอบด้านใด?
ก. ด้านบัญชี ข. ด้านการเงิน
ค. ด้านการจัดการ ง. ข้อ ก. และ ข.
ตอบข้อ ง. ด้านบัญชี , ด้านการเงิน
3. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน?
ก. “OSO” ข. “SOCO”
ค. “COSO” ค. “ISO”
ตอบข้อ ค. “COSO”
4. การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมประเมินค่าที่มีลักษณะอย่างไร?
ก. อิสระ ข. ความถูกต้อง
ค. การปฏิบัติงาน ง. ผลการกระทำ
ตอบข้อ ก. อิสระ
5. การตรวจสอบภายในเริ่มมีครั้งแรกในประเทศใด?
ก. ไทย ข. ญี่ปุ่น
ค. อังกฤษ ง. สหรัฐอเมริกา
ตอบ ง. สหรัฐอเมริกา
6. การตรวจสอบการดำเนินงานเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการตรวจสอบอะไร?
ก. การเงิน ข. การบัญชี
ค. ระบบงาน ง. การปฏิบัติงาน
ตอบ ง. การปฏิบัติงาน


7. การตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ตรงกับภาษาอังกฤษข้อใด?
ก. EDP. Auditing ข. Control Auditing
ค. System Auditing ง. Computer Auditing
ตอบ ก. EDP. Auditing
8. ประเทศไทยเรียนแบบวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในตามประเทศใด?
ก. อังกฤษ ข. สหรัฐอเมริกา
ค. ออสเตรเลีย ง. ญี่ปุ่น
ตอบข้อ ข. สหรัฐอเมริกา
9. สถาบันผู้ตรวจสอบภายในกำหนดขอบเขตไว้กี่ระบบ?
ก. 1 ระบบ ข. 2 ระบบ
ค. 3 ระบบ ง. 4 ระบบ
ตอบข้อ ค. 3 ระบบ
10. ปัจจัยหนึ่งที่ชวยให้การตรวจสอบภายในไปสู่ความสำเร็จได้เร็วนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลใด?
ก. การประเมิน ข. การสอบทาน
ค. การตรวจระบบ ง. การสนับสนุนของผู้บริหาร
ตอบข้อ ง. การสนับสนุนของผู้บริหาร
11. การตรวจสอบภายในตรงกับภาษาอังกฤษตามข้อใด?
ก. Auditor ข. Auto
ค. Audit ง. Auditor
ตอบข้อ ค. Audit
12. การตรวจสอบภายในเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใด?
ก. วิชาการ ข. วิทยาการ
ค. วิชาชีพ ค. วิทยาศาสตร์
ตอบข้อ ค. วิชาชีพ
13. ระบบใดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน?
ก. บัญชี ข. การค้า
ค. การถ่ายเท ง. การเชื่อมโยง
ตอบข้อ ก. บัญชี
14. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในตั้งขึ้นเมื่อใด?
ก. ค.ศ. 1968 ข. ค.ศ. 1969 ค. ค.ศ. 1970 ง. ค.ศ. 1971
ตอบข้อ ง. ค.ศ. 1971
15. มาตรฐานการตรวจสอบภายในได้ถูกกำหนดขึ้นใช้เมื่อใด?
ก. ค.ศ. 1974 ข. ค.ศ. 1976
ค. ค.ศ. 1978 ง. ค.ศ. 1980
ตอบข้อ ค. ค.ศ. 1978
16. มาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับแรกมีกี่หมวด?
ก. 3 ข. 4
ค. 5 ง. 6
ตอบข้อ ค. 5
17. ตัวอย่างของสถาบันผู้ตรวจสอบภายในคืออะไร?
ก. All ข. llA
ค. lAl ง. AlA

ตอบข้อ ก. All

18. ข้อใดเป็นมาตรฐานการตรวจสอบภายในหมวด 100?

ก. ความเป็นอิสระ ข. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

ค. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ง. การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตอบข้อ ก. ความเป็นอิสระ

19. ข้อใดเป็นมาตรฐานการตรวจสอบภายในหมวด 400?

ก. ความเป็นอิสระ ข. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

ค. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ง. การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตอบข้อ ค. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

20. การกำหนดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายในถูกกำหนดขึ้นในปีใด?

ก. ค.ศ. 1978 ข. ค.ศ. 1981

ค. ค.ศ. 1988 ง. ค.ศ. 1990

ตอบข้อ ค. ค.ศ. 1988

21. สถานภาพในองค์กรอยู่ในหมวดใด?

ก. 100 ข. 200 ค. 300 ง. 400

ตอบข้อ ก. 100

22. การตรวจสอบภายในเกี่ยวข้องกับเรื่องใด?

ก. การเงิน ข. การบัญชี

ค. การปฏิบัติงาน ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. การเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน

23. Administrative Controls เป็นระบบควบคุมเรื่องใด?

ก. การควบคุมภายใน ข. การควบคุมการบริหาร

ค. การควบคุมการจัดการ ง. การควบคุมประสิทธิภา

ตอบข้อ ข. การควบคุมการบริหาร

24. คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในแบ่งเป็น 2 หมวด คือความรอบรู้ในวิชาชีพและอะไร?

ก. คุณสมบัติส่วนตัว ข. วิชาชีพ

ค. การปฏิบัติงาน ง. กระบวนการ

ตอบข้อ ก. คุณสมบัติส่วนตัว

25. การอยากรู้อยากเห็นเป็นคุณสมบัติตรงกับข้อใด?

ก. วิชาการ ข. วิชาชีพ

ค. เทคโนโลยี ง. ส่วนตัว

ตอบข้อ ง. ส่วนตัว

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานธนานุเคราะห์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

สอบพนักงานช่างโยธา สำนักงานธนานุเคราะห์

สอบพนักงานช่างโยธา สำนักงานธนานุเคราะห์
ข้อสอบเก่านายช่างโยธา

1.การขนส่งคอนกรีตจากที่ผสมไปยังสถานที่ก่อสร้างจะต้องกระทำให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน
ก. 30 นาที
ข. 60 นาที
ค. 90 นาที
ง. 100 นาที
ตอบ ก. 30 นาที ครับ เพราะคอนกรีตเริ่มจะเซ็ตตัวแล้วครับ

2.มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดแยกกันโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์
ก. ตะแกรง #2
ข. ตะแกรง #3
ค. ตะแกรง #4
ง. ตะแกรง #5
ตอบ ค. #4 ครับ ใครที่ยังไม่ทราบกลับไปอ่านซะเรื่องเทคโนโลยีคอนกรีต

3.ความจำเป็นที่จะใช้ถนนลาดยางกับถนนคอนกรีตอยู่ที่
ก. ดินที่รองรับ
ข. ประเภทของถนน
ค. ปริมาณการจราจร
ง. น้ำหนักล้อ
ตอบ ก.ดินที่รองรับ ครับ เกี่ยวกับชั้นดินที่ถมเพื่อจะสร้าง

4.หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตเสริมเหล็กมีค่าเท่าใด
ก. 2200 กก/ซม.2
ข. 2400 กก/ซม.2
ค. 3000 กก/ซม.2
ง. 3200 กก/ซม.2
ตอบ ข. 2400 กก/ซม.2

5.แหล่งที่มาของทรายผสมคอนกรีตโดยส่วนใหญ่คือข้อใด
ก. ท้องทะเล-มหาสมุทร
ข. บนบกหรือบ่อทราย
ค. ตามแม่น้ำ
ง. ทะเลทราย
ตอบ ค. ตามแม่น้ำ

6.ส่วนผสมของโครงสร้างควรมีสัดส่วนของปูนซิเมนต์ ทราย หิน เท่าใด
ก. 1:3:5
ข. 1:2:3.5
ค. 1:2:4
ง. 1:3:4
ตอบ ค. 1:2:4

7.จันทันพราง คือ
ก. จันทันหัวเสา
ข. จันทันที่มีไม้ตีปิดปลาย
ค. จันทันชั่วคราว
ง. จันทันระหว่างหัวเสา
ตอบ ง. จันทันระหว่างหัวเสา

8.ลวดผูกเหล็กเสริมคอนกรีตใช้ลวดเบอร์อะไร
ก. เบอร์ 16
ข. เบอร์ 18
ค. เบอร์ 20
ง. เบอร์ 22
ตอบ ก. เบอร์ 16

9.ข้อบัญญัติ กทม. กำหนดไว้ว่า ห้องส้วมต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า
ก. 0.80 x 1.20
ข. 0.90 x 1.00
ค. 0.90 x 1.10
ง. 0.85 x 1.10
ตอบ ข. 0.90 x 1.00

10.ปูนซิเมนต์ 1 ถุง 50 ก.ก. มีปริมาตรเท่าใด
ก. 0.028 ลบ.ม.
ข. 0.038 ลบ.ม.
ค. 0.019 ลบ.ม.
ง. 1.057 ลบ.ม.
ตอบ ข. 0.038 ลบ.ม.

11.เหล็ก 1 ตัน ใช้ลวดผูกเหล็กเท่าใด
ก. 20 กก.
ข. 21 กก.
ค. 22 กก.
ง. 23 กก.
ตอบ ก. 20 กก.

12.เสาตอม่อ หมายถึง ข้อใด
ก. เสาเอก
ข. เสาเข็ม
ค. เสาที่อยู่ตรงกลาง
ง. เสาที่ใช้เป็นฐานราก
ตอบ ง. เสาที่ใช้เป็นฐานราก

13.ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนต์มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
ตอบ ง. 5 ประเภท

14.การผสมคอนกรีต 1/2/4 ใช้ปูนซิเมนต์กี่กิโลกรัม
ก. 300 กก.
ข. 320 กก.
ค. 350 กก.
ง. 360 กก.
ตอบ ข. 320 กก.

15.จากคำถามข้อก่อนหน้า ใช้ทรายกี่ ลบ.ม.
ก. 0.45 ลบ.ม.
ข. 0.65 ลบ.ม.
ค. 1.02 ลบ.ม.
ง. 1.25 ลบ.ม.
ตอบ ก. 0.45 ลบ.ม.

16.กรรมวิธีการบ่มคอนกรีตมีกี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
ตอบ ง. 5 วิธี

17.การบ่มคอนกรีตเสา คาน พื้น ควรบ่มอย่างน้อยกี่วัน
ก. 3 วัน
ข. 5 วัน
ค. 7 วัน
ง. 14 วัน
ตอบ ค. 7 วัน

18.กรรมวิธีการผลิตปูนซิเมนต์มีกี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
ตอบ ข. 3 วิธี

19.เหล็กเส้นผสม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. ยาวกี่เมตร
ก. 8 เมตร
ข. 9 เมตร
ค. 10 เมตร
ง. 11 เมตร
ตอบ ค. 10 เมตร

20.การต่อเหล็กเสริมมีกี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
ตอบ ก. 2 วิธี
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานช่างโยธา สำนักงานธนานุเคราะห์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

สอบนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สอบนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์)
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
ความรู้การวัดระดับน้ำวิธีทำแผนที่

สอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
กลศาสตร์ของเหลว
แนวข้อสอบกลศาสตร์
แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ออกแบบโครงสร้าง
แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

สอบกรมที่ดิน ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

สอบกรมที่ดิน ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

1. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์”

ก. กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ข. กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่

ค. กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่

ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.

ตอบ ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) หมายถึง กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่ ตำแหน่ง ข้อมูล เส้นรุ้ง เส้นแวง และแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วย GIS และทำให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลื่อนย้าย ถิ่นฐาน การบุกรุกทำลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้เมื่อปรากฏบนแผนที่ทำให้สามารถแปลและสื่อความหมายใช้งานได้ง่าย

2. ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS คือข้อใด

ก. การพิจารณาจากลักษณะของข้อมูล ข. การพิจารณาจากลักษณะของทรัพยากร

ค. การพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศ ง. การพิจารณาจากลักษณะเชิงพื้นที่

ตอบ ก. การพิจารณาจากลักษณะของข้อมูล

ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS นั้นสามารถพิจารณาได้จากลักษณะของข้อมูล คือ ข้อมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Dat) ที่แสดงในรูปของภาพ (Graphic) แผนที่ (Map) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานข้อมูล (Database) การเชื่อมโยงข้อมูลข้อมูลทั้งสองประเภทด้วยกันจะทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะแสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อมๆ กัน เช่น สามารถจะค้นหาตำแหน่งของจุดตรวจวัดควันดำ-ควันขาวได้โดยการระบุชื่อจุดตรวจ หรือในทางตรงกันข้ามสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของจุดตรวจจากตำแหน่งที่เลือกขึ้นมา ซึ่งจะต่างจาก MIS ที่แสดงภาพเพียงอย่างเดียว โดยจะขาดการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรูปภาพนั้น เช่น ใน CAD (Computer Aid Design) จะเป็นภาพเพียงอย่างเดียว แต่ในแผนที่ใน GIS จะมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

3. ข้อมูลจาก MIS จะแสดงออกมาในลักษณะใด

ก. แผนที่ ข. ภาพ

ค. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข. ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ข. ภาพ

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

4. ข้อใดต่อไปนี้คือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ก. วัสดุอุปกรณ์ ข. เงินลงทุน

ค. ขั้นตอนการทำงาน ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ค. ขั้นตอนการทำงาน

องค์ประกอบของ GIS (Components of GIS)

องค์ประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรม (Software) ขั้นตอนการทำงาน (Methods) ข้อมูล (Data) และบุคลากร (People) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Digitizer, Scanner, Plotter, Printer หรืออื่นๆ เพื่อใช้ในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล แสดงผล และผลิตผลลัพธ์ของการทำงาน

2. โปรแกรม (Software) คือ ชุดของคำสั่งสำเร็จรูป เช่น โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานและเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ สำหรับนำเข้าและปรับแต่งข้อมูล จัดการระบบฐานข้อมูล เรียกค้น วิเคราะห์ และจำลองภาพ

3. ขั้นตอนการทำงาน (Methods) คือ วิธีการที่องค์กรนั้นๆ นำเอาระบบ GIS ไปใช้งาน โดยแต่ละ ระบบแต่ละองค์กรย่อมีความแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกวิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับของหน่วยงานนั้นๆ เอง

4. ข้อมูล (Data) คือ ข้อมูลต่างๆ ที่จะใช้ในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูลโดยได้รับการดูแลจากระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS ข้อมูลจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญรองลงมาจากบุคลากร

5. บุคลากร (People) คือ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ผู้นำเข้าข้อมูล ช่างเทคนิค ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ บุคลากรจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบ GIS เนื่องจากถ้าขาดบุคลากรข้อมูลที่มีอยู่มากมายมหาศาลนั้นก็จะเป็นเพียงขยะไม่มีคุณค่าใดเลยเพราะไม่ได้ถูกนำไปใช้งาน อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าขาดบุคลากรก็จะไม่มีระบบ GIS

5. องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือข้อใด

ก. โปรแกรม ข. ขั้นตอนการทำงาน

ค. ข้อมูล ง. บุคลากร

ตอบ ง. บุคลากร

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

6 ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographic Features) แสดงข้อมูลลงบนแผนที่ด้วยวิธีใด

ก. ตัวอักษร (Text) ข. สี (Color)

ค. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ง. สัญลักษณ์ (Symbol)

ตอบ ก. ตัวอักษร (Text)

ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographic Features)

ปรากฎการณ์ หรือ วัตถุต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา

4 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

5 สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

แสดงลงบนแผนที่ ด้วย

3 จุด (Point)

4 เส้น (Line)

5 พื้นที่ (Area หรือ Polygon)

6 ตัวอักษร (Text)

อธิบายลักษณะสิ่งที่ปรากฎ ด้วย

3 สี (Color)

4 สัญลักษณ์ (Symbol)

5 ข้อความบรรยาย (Annotation)

ที่ตั้ง (Location)

12 ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์จะต้องแสดงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และที่ตั้งสัมพันธ์ของสถานที่หรือสิ่งต่างๆ บนโลก

7. โลกมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโลกไว้ในรูปของข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงต้องเปลี่ยนปรากฏการณ์บนผิวโลกจัดเก็บในรูปของตัวเลขเชิงรหัส (Digital Form) โดยแทนปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า

ก. Faeture ข. Feature

ค. Feeture ง. Faature

ตอบ ข. Feature

ลักษณะข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

โลกมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโลกไว้ในรูปของข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงต้องเปลี่ยนปรากฏการณ์บนผิวโลกจัดเก็บในรูปของตัวเลขเชิงรหัส (Digital Form) โดยแทนปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Feature

8 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะใช้ Feature ประเภทต่างๆ ในการแทนปรากฏการณ์โดยแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม

ก. 1 กลุ่ม ข. 2 กลุ่ม

ค. 3 กลุ่ม ง. 4 กลุ่ม

ตอบ ค. 3 กลุ่ม

ประเภทของ Feature

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์บนโลกแผนที่กระดาษบันทึกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และแทนสิ่งต่างๆ บนโลกที่เป็นลายเส้นและพื้นที่ด้วยสัญลักษณ์แบบ จุด เส้น พื้นที่และตัวอักษร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะใช้ feature ประเภทต่างๆ ในการแทนปรากฏการณ์โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

13 จุด (Point)

14 เส้น (Arc)

15 พื้นที่ (Polygon)

9. หน้าที่หลักๆ ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือข้อใด

ก. การนำเข้าข้อมูล ข. การปรับแต่งข้อมูล

ค. การบริหารข้อมูล ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

หน้าที่ของ GIS (How GIS Works)

ภาระหน้าที่หลักๆ ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ควรจะมีอยู่ด้วยกัน 5 อย่าง ดังนี้

1. การนำเข้าข้อมูล (Input) ก่อนที่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้งานได้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลจะต้องได้รับการแปลง ให้มาอยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข (digital format) เสียก่อน เช่น จากแผนที่กระดาษไปสู่ข้อมูลใน รูปแบบดิจิตอลหรือแฟ้มข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเข้าเช่น Digitizer Scanner หรือKeyboard เป็นต้น

2. การปรับแต่งข้อมูล (Manipulation) ข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่ระบบบางอย่างจำเป็นต้องได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อมูลบางอย่างมีขนาด หรือสเกล (scale) ที่แตกต่างกัน หรือใช้ระบบพิกัดแผนที่ที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับให้อยู่ใน ระดับเดียวกันเสียก่อน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมที่ดิน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
ความหมายของภาพถ่ายทางอากาศ
แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
ระบบพิกัดและการฉายแผนที่
หลักการสำรวจและทำแผนที่
แนวข้อสอบหลักการสำรวจและทำแผนที่
ข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

สอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใหม่ล่าสุด

สอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใหม่ล่าสุด

>สรุปแนวข้อสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ถาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีกี่คน
ตอบ 7 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 นับแต่วันที่ดำรงตำแหน่งและเป็นได้เพียงวาระเดียว
ถาม คณะองคมนตรีมีจำนวนกี่คน
ตอบ มีประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนถาม การเลือกและแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือการให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ใครเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ
ตอบ ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการถาม การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ
ตอบ ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการถาม ในกรณีพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุ
ใดก็ตาม ในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ตอบ ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการถาม ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่
สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น จะดำเนินการอย่างใดเพื่อให้การบริหารราชกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตอบ ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อ
ขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ถาม ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ใครเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ตอบ ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนถาม ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ใครจะทำหน้าที่เป็นประธานองคมนตรีตอบ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนถาม รัฐมีหน้าที่จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่ากี่ปี
ตอบ 12 ปีถาม บุคคลประเภทใดบ้างที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ หรือความช่วยเหลือจากรัฐ
ตอบ ผู้มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ บุคคลวิกลจริต
และผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพถาม รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรบ้าง
ตอบ (๑) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ
(๒) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
(๓) กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น
(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๖) ดำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม
(๗) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระ เพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
(๘) ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมถาม ใครเป็นประธานรัฐสภา
ตอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรถาม กรณีการเข้าชื่อเพื่อร้องขอให้สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลง สมาชิกสภา
ต้องเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใด

ตอบ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา โดยเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพ และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ถาม สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใด
ตอบ 480 คน แยกเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และแบบสัดส่วนจำนวน 80 คนถาม ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ทำให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึง 480 คน แต่มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ให้ถือว่าสมาชิกจำนวนนั้นประกอบเป็นสภาผู้แทนราษฎร แต่ต้องดำเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบจำนวนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายในกี่วัน
ตอบ 180 วันและให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ถาม การคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีได้ในแต่ละเขตเลือกตั้งและการกำหนดเขตเลือกตั้ง มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ (๑) ให้คำนวณเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน โดยคำนวณจากจำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสี่ร้อยคน
(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑) ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้หนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจำนวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน
(๓) เมื่อได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม (๒) แล้ว ถ้าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คำนวณได้ยังไม่ครบสี่ร้อยคน ให้จังหวัดที่มีเศษเหลือจากการคำนวณตาม (๒) มากที่สุด มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพิ่มจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษเหลือจากการคำนวณตาม (๒) ในลำดับรองลงมาตามลำดับจนได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบสี่ร้อยคน
(๔) การกำหนดเขตเลือกตั้งให้ดำเนินการโดยจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินสามคน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ถ้าจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินสามคนให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้ง โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามคน
(๕) ในกรณีที่แบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดหนึ่งให้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบสามคนทุกเขตไม่ได้ ให้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นเขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตละสามคนเสียก่อน แต่เขตที่เหลือต้องไม่น้อยกว่าเขตละสองคน ถ้าจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สี่คน ให้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นสองเขต เขตหนึ่งให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองคน
(๖) จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งเขต ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกันถาม การกำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน มีหลักเกณฑ์อย่างไรตอบ (๑) ให้จัดแบ่งพื้นที่ประเทศออกเป็นแปดกลุ่มจังหวัด และให้แต่ละกลุ่มจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
โดยแต่ละเขตเลือกตั้งให้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิบคน
(๒) การจัดกลุ่มจังหวัด ให้จัดจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน และในกลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มต้องมีจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งรวมกันแล้วใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ โดยให้จังหวัดทั้งจังหวัดอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวถาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่ากี่วัน
ตอบ 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
ถาม ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าใด
ตอบ มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งถาม ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่ากี่วัน
ตอบ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งถาม กรณียุบพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคนั้นจะต้องเข้าสังกัดพรรคอื่นภายในกี่วัน
ตอบ 60 วันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งถาม การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำเป็นกฎหมาย หรือระเบียบใด
ตอบ ทำเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

ถาม ใครผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ตอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรถาม วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใด
ตอบ 150 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการสรรหาเท่ากับจำนวน
รวมข้างต้นหักด้วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งถาม คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วยใครบ้าง
ตอบ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมายจำนวนหนึ่งคนและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ ทำหน้าที่สรรหาบุคคลตามมาตรา ๑๑๔ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแจ้งผลการสรรหาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลผู้ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยให้กรรมการดังกล่าวเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการถาม สมาชิกวุฒิสภามีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าใด
ตอบ 40 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อถาม เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ให้มีการเลือกตั้งใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ภายในกี่วัน
ตอบ 30 วันนับแต่วันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๒
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการ 2548
สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักบัญชี
- นักทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

สอบนักพัฒนาสังคม ใหม่ล่าสุด

สอบนักพัฒนาสังคม ใหม่ล่าสุด

1.อะไรเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดและติดตัวไปจนตาย
1. กลไกคุ้มครอง 2. สิทธิมนุษยชน
3. กฎหมาย 4. บัญญัติ ระเบียบ
ตอบ ข้อ 2.
2. กลไกการคุ้มครองสิทธิ คือ อะไร
1. เครื่องมือสำหรับประชาชนหรือบุคคลใดๆที่ถูกละเมิดสิทธิ
2. กฏหมายสำหรับประชาชน เพื่อรักษาซึ่งไว้ความยุติธรรม
3. บทบัญญัติของสังคม เพื่อให้สังคมรักษาสิทธิซึ่งกันและกัน
4. สนธิสัญญาของประชาชน และรัฐ เพื่อการรักษาสิทธิ
ตอบ ข้อ 1.
3. ข้อใดคือประเภทของกลไกการคุ้มครองสิทธิ
1. ประเภทที่เป็นทางการ 2.ประเภทที่ไม่เป็นทางการ
3. ประเภทจารีตประเพณี 4. ประเภทสนธิสัญญา
ตอบ ข้อ 2.
4.ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างใครกับใคร โดยไม่จำกัดเขตแดน
1.รัฐกับประชาชน 2.รัฐกับสิทธิ
3.รัฐกับปัจเจกบุคคล 4. ประชาชนกับสิทธิ
ตอบ ข้อ 3.
5.ข้อใดไม่ใช่ กลไกคุ้มครองสิทธิอยู่ในรูปของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญานั้น
1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน
ตอบ ข้อ 4.
6.คณะกรรมการข้อใด มีฐานะเป็นหน่วยงานในเครือ ECOSOC มีความเป็นอิสระและไม่ได้เป็นตัวแทนของภาคีในกติกา
1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน
ตอบ ข้อ 1.
7. ข้อใด จัดตั้งขึ้นตามสมัชชาที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2006 แทนที่ Human Rights Commission
1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน
ตอบ ข้อ 3.
8. ข้อใดไม่ใช่ กลไกคุ้มครองตามกฎหมายภายในประเทศ
1. กลไกที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
3. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตอบ ข้อ 3.
9. ข้อใด คือ กลไกการคุ้มครองสิทธิที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น
1. กลไกที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
3. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตอบ ข้อ 3.
10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตราใด ระบุว่าบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง
1. มาตรา 39 2. มาตรา 40
3. มาตรา 41 4. มาตรา 42
ตอบ ข้อ 2.
11. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรมประกอบด้วย ข้อใด
1. ทหาร ตำรวจ อัยการ ศาล 2. ประชาชน เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ศาล ตำรวจ
3. ทนายความ นักจิตวิทยา ศาล ตำรวจ 4. ตำรวจ ทหาร อัยการ ศาล
ตอบ ข้อ 3.
12. ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ เมื่อเห็นว่ามีกรณีในข้อใด
1. บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
2. กฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของบุคคล มีปัญหาเกี่ยวกับประชาชน
3. เห็นว่าการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนไม่เป็นธรรม
4. การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ตอบ ข้อ 1.
13. การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาต้องทำเป็นหนังสือดังนี้ ข้อใดไม่ใช่
1. ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 2. ระบุเหตุที่ทำให้ต้องร้องเรียน
3. ใช้ถ้อยคำตามที่เข้าใจ 4. ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน
ตอบ ข้อ 3.
14. การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาสามารถโทรไปได้ที่เบอร์ใด
1. 1660 2. 1676
3. 1543 4. 1221
ตอบ ข้อ 2.
15. ผู้เสียหายจากการกระทำอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หมายถึงข้อใด
1. ผู้เสียหาย 2. ผู้ถูกล่าวหา
3. ผู้ทุจริต 4. ผู้ถูกใส่ความ
ตอบ ข้อ 1.
16. ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การถอดถอนจากตำแหน่ง การดำเนินคดีอาญา การขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือการดำเนินการทางวินัย ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้หมายความรวมถึงตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำดังกล่าวด้วย หมายถึง ข้อใด
1. ผู้เสียหาย 2. ผู้ถูกล่าวหา
3. ผู้ทุจริต 4. ผู้ถูกใส่ความ
ตอบ ข้อ 2.
17. ข้อใดไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
1. ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ
2. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ
4. ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้า หน้าที่เอกชน
ตอบ ข้อ 4.
18. กระบวนการร้องเรียนจะต้องทำหนังสือถึง " เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช." หรือ "ตู้ ปณ.ใด
1. ตู้ ปณ. 99 2. ตู้ ปณ. 100
2. ตู้ ปณ. 101 4. ตู้ ปณ.102
ตอบ ข้อ 4.
19. ทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่าร่ำรวยผิดปกติฯ มีอะไรบ้าง
1. บ้าน 2. ที่ดิน
3. รถยนต์ 4. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ 4.
20. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 252 - 254 และ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ใด
1. พ.ศ.2542 2. พ.ศ.2543
3. พ.ศ.2544 4. พ.ศ.2545
ตอบ ข้อ 1.
21.ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับอะไร ตามมาตรา 253
1. เป็นอิสระและเป็นกลาง 2. มีความยุติธรรม
3. มีความโปร่งใส ชัดเจน 4. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ 1.
22. การตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจหน้าให้คดีที่พิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังในเรื่องดังกล่าวเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาล
1. ศาลฎีกา 2.ศาลปกครอง
3. ศาลยุติธรรม 4.ศาลอุทรณ์
ตอบ ข้อ 2.
23. ข้อใดคือ อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม มาตรา 257
1. ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำ
2. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
3. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย
4. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ 4.
24. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิ สัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นอำนาจหน้า ตามมาตราใด
1.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 15
3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 32
4.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 33

ตอบ ข้อ 2.
25. ให้กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทำการตรวจสอบการละเมิด สิทธิมนุษยชนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นอำนาจหน้าตามมาตราใด
1.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 15
3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 32
4.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 33
ตอบ ข้อ 4.
26.สายด่วนร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือหมายเลขใด
1. 1337 2. 1437
3. 1377 4. 1577
ตอบ ข้อ 3.
27. กรณีติดต่อเรื่องทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งไปที่ Email ใด
1. mailto:info@nhrc.or.th 2. mailto:info@nhrc.com
3. mailto:info help @nhrc.com 4. mailto:info help@nhrc.or.th
ตอบ ข้อ 1.
28. ข้อใด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
1. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3. สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย
ตอบ ข้อ 2.
29. ข้อใด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518
1. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3. สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย
ตอบ ข้อ 1.
30. ในกระบวนการร้องเรียนแรงงานสัมพันธ์ ให้ยื่นคำร้อง(คร. 7 )ต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในกำหนดระยะเวลา กี่ปี นับแต่วันที่ถูกละเมิด
1. 1 ปี 2. 2 ปี
3. 3 ปี 4. 4 ปี
ตอบ ข้อ 2.

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

สอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1. หนังสือราชการมีกี่ชนิด
ก. 3 ชนิด ข. 4 ชนิด
ค. 5 ชนิด ง. 6 ชนิด
ตอบ ง. ชนิดของหนังสือราชการ
1) หนังสือภายนอก ใช้ในการติดต่อราชการทั่วไป
2) หนังสือภายใน ใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน
3) หนังสือประทับตรา ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
4) หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ
5) หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว
6) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นเอกสารของทางราชการ ได้แก่ หนังสือรับรองรายงานการ ประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
2. “หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี ใช้กระดาษตราครุฑ ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการ .....” คือ หนังสือราชการชนิดใด
ก. หนังสือภายนอก ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือประทับตรา ง. หนังสือประชาสัมพันธ์
ตอบ ก. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี ใช้กระดาษตราครุฑ เขียนเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดที่มิใช่ส่วนราชการ หรือมีถึงบุคคลภายนอก
3. ข้อใด เรียงลำดับโครงสร้างของหนังสือภายนอกได้ถูกต้อง
ก. หัวหนังสือ-จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป-ท้ายหนังสือ
ข. หัวหนังสือ-เหตุที่มีหนังสือไป-จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป-ท้ายหนังสือ
ค. หัวหนังสือ-เหตุที่มีหนังสือไป-ท้ายหนังสือ
ง. หัวหนังสือ-จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป-เหตุที่มีหนังสือไป-ท้ายหนังสือ
ตอบ ข. โครงสร้างหนังสือภายนอกที่ถูกต้อง
1) หัวหนังสือ 2) เหตุที่มีหนังสือไป 3) จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 4) ท้ายหนังสือ
4. “ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ” อยู่ในส่วนใดในโครงสร้างหนังสือภายนอก
ก. หัวหนังสือ ข. เหตุที่มีหนังสือไป
ค. จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป ง. ท้ายหนังสือ
ตอบ ก. หัวหนังสือมีรายละเอียดดังนี้
- ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจำเจ้าของเรื่อง (ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ) ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง
- ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการ หรือคณะกรรมการที่เป็นเจ้าของหนังสือนั้น และโดยปกติให้ลงที่ตั้งด้วย (ส่วนราชการที่ลงในส่วนหัวหนังสือ เป็นส่วนราชการ “เจ้าของหนังสือ” แต่ส่วนราชการที่ลงในส่วนท้ายหนังสือ เป็นส่วนราชการ “เจ้าของเรื่อง” เช่น หนังสือของกรมที่ดิน กรมที่ดินเป็นเจ้าของหนังสือ ถ้าหนังสือนั้นจัดทำโดยกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่อง
- วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พ.ศ. ที่ออกหนังสือ
- เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความที่สั้นที่สุดของหนังสือนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
- คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ แล้วลงชื่อตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีหนังสือถึงตัวบุคคลโดยไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่
- อ้างถึง ถ้ามีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกัน ที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมาก่อน ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ และเลขที่หนังสือ วันเดือนปี พ.ศ. ของหนังสือนั้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ถ้ามีสิ่งที่ส่งไปกับหนังสือนั้นด้วย ก็ให้ลงชื่อสิ่งของหรือเอกสารที่ส่งไปกับหนังสือนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกัน ให้แจ้งว่าส่งไปโดยทางใด
5. หากมีสิ่งที่จะส่งไปกับหนังสือด้วย จะต้องลงชื่อสิ่งของหรือเอกสารนั้นๆ ไว้ในหัวข้อใด
ก. คำขึ้นต้น ข. อ้างถึง
ค. สิ่งที่ส่งมาด้วย ง. สำเนาส่ง
ตอบ ค. สิ่งที่ส่งมาด้วย ถ้ามีสิ่งที่จะส่งไปกับหนังสือนั้นด้วย ก็ให้ลงชื่อสิ่งของหรือเอกสารที่ส่งไปกับหนังสือนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกัน ให้แจ้งว่าส่งไปโดยทางใด
6. “เหตุที่มีหนังสือไป” จะต้องเป็นข้อความกี่ตอนจึงจะถูกต้อง
ก. 1 ตอน ข. 2 ตอน
ค. 3 ตอน ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. เหตุที่มีหนังสือไป คือ ข้อความที่ผู้มีหนังสือไปแจ้งเหตุที่ต้องมีหนังสือไปยังผู้รับหนังสือ ซึ่งอาจเป็นข้อความตอนเดียว หรือ 2 ตอน หรือ 3 ตอนก็ได้
7. โครงสร้างของหนังสือภายในมีลักษณะแตกต่างกับหนังสือภายนอกในส่วนใด
ก. คำขึ้นต้น ข. เรื่อง
ค. สิ่งที่ส่งมาด้วย ง. คำลงท้าย
ตอบ ง. หนังสือภายใน โครงสร้างเช่นเดียวกับหนังสือภายนอก เว้นแต่
1) ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
2) คำลงท้าย หนังสือภายในไม่มีคำลงท้าย
8. กรณีใดที่ไม่สามารถใช้หนังสือชนิดหนังสือประทับตราได้
ก. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ข. หนังสือที่เป็นกรณีเรื่องสำคัญ
ค. หนังสือแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
ง. การเตือนเรื่องค้าง
ตอบ ข. หนังสือประทับตราคือ หนังสือติดต่อราชการที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบและลงชื่อย่อกำกับตรา ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ หรือกับหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการ และกับบุคคลภายนอก แต่ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
9. คำใด ไม่ใช้เป็นคำเริ่มต้นแจ้งเหตุที่มีหนังสือไป
ก. ด้วย ข. เนื่องจาก
ค. อ้างถึง ง. อนุสนธิ
ตอบ ค. คำเริ่มต้นแจ้งเหตุที่มีหนังสือไป จะเริ่มต้นด้วยคำใดคำหนึ่งใน 5 คำนี้ คือ
- ด้วย ใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อน ระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้น
- เนื่องจาก ใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อน ระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้น และต้องการอ้างเป็นเหตุอันหนักแน่นที่จำเป็นต้องมีหนังสือไป เพื่อให้ผู้รับดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ตาม ตามที่ อนุสนธิ ใช้ในกรณีที่เคยมีเรื่องติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อน ระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับหนังสือ ซึ่งจะอ้างเรื่องที่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อนดังกล่าว โดยจะต้องมีคำว่า “นั้น” อยู่ท้ายตอนแรก และจะต้องมีข้อความซึ่งเป็นเหตุที่มีหนังสือไปอีกตอนหนึ่งเป็นอย่างน้อยเสมอ จะเขียนแจ้งเหตุที่มีหนังสือไปตอนเดียว แล้วเขียนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป (ที่เริ่มด้วยคำว่า “จึง”) ไม่ได้
10. จุดมุ่งหมายของการเขียนชื่อเรื่องคืออะไร
ก. เพื่อรู้ใจความย่อของหนังสือ ข. เพื่อถูกต้องตามหลักการสากลของการหนังสือ
ค. เพื่อสะดวกแก่การแยก เก็บ ค้น อ้างอิง ง. ข้อ ก และ ค ถูก
ตอบ ง. การเขียนชื่อเรื่อง ต้องคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ เพื่อให้ได้รู้ใจความที่ย่อสั้นที่สุดของหนังสือ และเพื่อให้สะดวกแก่การแยก เก็บ ค้น อ้างอิง ชื่อเรื่องที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
1) ย่อสั้นที่สุด ไม่ควรให้ยาวเกินกว่า 2 บรรทัด ยิ่งถ้าย่อให้ได้เพียงครึ่งบรรทัดยิ่งดี
2) เป็นประโยคหรือวลี เพราะถ้าเป็นเพียงคำนามหรือคำกริยา จะไม่ได้ใจความ
3) พอรู้ใจความว่าเป็นเรื่องอะไร เพราะผู้รับหนังสือย่อมอยากจะทราบในเบื้องต้นก่อนอ่านละเอียดทั้งฉบับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
4) แยก เก็บ ค้น อ้างอิง ได้ง่าย เจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือ แยกเรื่อง ส่งหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องโดยไม่ต้องอ่านละเอียดทั้งฉบับ สามารถเก็บเข้าหมวดหมู่หรือค้นตามประเภทเรื่องได้รวดเร็ว สะดวกในการอ้างอิง
5) แยกความแตกต่างจากเรื่องอื่นได้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 เเก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
สวัสดิการข้าราชการ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

สอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน

สอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน
สรุปแนวข้อสอบ
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอ และกิ่งอำเภอ พ.ศ.2520
1. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอ และกิ่งอำเภอ พ.ศ.2520 อาศัยอำนาจตามความในมาตราใด
ตอบ มาตรา 21(2) แห่ง พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ด้วยความเห็นชอบของ
ตอบ คณะรัฐมนตรี
3. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่
ตอบ วันที่ 1 มีนาคม 2520 เป็นต้นไป
4. "ส่วนราชการ" หมายความว่า
ตอบ ว่า ส่วนราชการที่เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด
5. "กองคลัง" หมายความ
ตอบ แผนกคลังหรือหน่วยงานอื่นใด ซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะเช่นเดียวกันด้วย
6. "สำนักงานคลังจังหวัด" หมายความ
ตอบ สำนักงานคลังอำเภอด้วย
7. "ผู้ว่าราชการจังหวัด" หมายความ
ตอบ นายอำเภอที่ตั้งสำนักงานคลังอำเภอ
8. "คลัง" หมายความว่า
ตอบ คลังจังหวัดหรือคลังอำเภอ และให้หมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
9. "สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน" หมายความ
ตอบ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
10. "หัวหน้ากองคลัง" หมายความ
ตอบ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือตำแหน่งอื่นใดซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะเช่นเดียวกัน
11. "เจ้าหน้าที่การเงิน" หมายความว่า
ตอบ หัวหน้าแผนกเงินหรือตำแหน่งอื่นซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้าแผนกเงิน และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่รับจ่ายเงินของส่วนราชส่วนภูมิภาคด้วย
12. "ตู้นิรภัย" หมายความว่า
ตอบ กำปั่น หรือตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้สำหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ
13. "เงินรายได้แผ่นดิน" หมายความว่า
ตอบ เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ และกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ บัญญัติไม่ให้ส่วนราชการนั้น ๆ นำไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆ
14. "เงินเบิกเกินส่งคืน" หมายความว่า
ตอบ เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
15. "เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน" หมายความว่า
ตอบ เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืนและได้นำส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณ หรือภายหลังระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
16. "เงินนอกงบประมาณ" หมายความว่า
ตอบ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
17. "หลักฐานการจ่าย" หมายความว่า
ตอบ หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้รับตามข้อผูกพันแล้ว
18. "ใบสำคัญคู่จ่าย" หมายความว่า
ตอบ หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงินที่ธนาคารและให้รวมถึงใบนำส่งเงินต่อคลังด้วย
19. การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงิน ให้พิจารณา
ตอบ จ่ายให้ในจำนวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย
20. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการจัดเก็บเงินอย่างช้าไม่เกิน
ตอบ วันที่ 31 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป
21. โดยปกติ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่
ตอบ เงินประเภทใดที่มีการรับชำระเป็นประจำ และมีจำนวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสำหรับการรับชำระเงินประเภทนั้นก็ได้
22. ในกรณีที่ใบสำคัญคู่จ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ
ตอบ ให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยตามสาระสำคัญ
23. ในกรณีที่บุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้
ตอบ จะทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้
24. การจ่ายเงินค่าไปรษณียากร
ตอบ การ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใด ผู้จ่ายเงินจะทำใบรับรองการจ่ายเงินโดยแสดงจำนวน และเลขที่ของหนังสือไปรษณีย์ภัณฑ์ที่ส่ง และจำนวนเงินค่าไปรษณียากรที่จ่าย โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลตามวรรคแรกก็ได้
25. หลักฐานการจ่าย
ตอบ พิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่ายให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
หลักการบัญชีขั้นต้น
แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
ข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
แนวข้อสอบ พรก. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 เเก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
สรุปแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
สรุประเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอ และกิ่งอำเภอ พ.ศ.2520
สรุปสาระสำคัญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

สอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ กรมที่ดิน

สอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ กรมที่ดิน

1. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์”

ก. กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ข. กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่

ค. กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่

ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.

ตอบ ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) หมายถึง กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่ ตำแหน่ง ข้อมูล เส้นรุ้ง เส้นแวง และแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วย GIS และทำให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลื่อนย้าย ถิ่นฐาน การบุกรุกทำลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้เมื่อปรากฏบนแผนที่ทำให้สามารถแปลและสื่อความหมายใช้งานได้ง่าย

2. ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS คือข้อใด

ก. การพิจารณาจากลักษณะของข้อมูล ข. การพิจารณาจากลักษณะของทรัพยากร

ค. การพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศ ง. การพิจารณาจากลักษณะเชิงพื้นที่

ตอบ ก. การพิจารณาจากลักษณะของข้อมูล

ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS นั้นสามารถพิจารณาได้จากลักษณะของข้อมูล คือ ข้อมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Dat) ที่แสดงในรูปของภาพ (Graphic) แผนที่ (Map) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานข้อมูล (Database) การเชื่อมโยงข้อมูลข้อมูลทั้งสองประเภทด้วยกันจะทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะแสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อมๆ กัน เช่น สามารถจะค้นหาตำแหน่งของจุดตรวจวัดควันดำ-ควันขาวได้โดยการระบุชื่อจุดตรวจ หรือในทางตรงกันข้ามสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของจุดตรวจจากตำแหน่งที่เลือกขึ้นมา ซึ่งจะต่างจาก MIS ที่แสดงภาพเพียงอย่างเดียว โดยจะขาดการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรูปภาพนั้น เช่น ใน CAD (Computer Aid Design) จะเป็นภาพเพียงอย่างเดียว แต่ในแผนที่ใน GIS จะมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

3. ข้อมูลจาก MIS จะแสดงออกมาในลักษณะใด

ก. แผนที่ ข. ภาพ

ค. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข. ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ข. ภาพ

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

4. ข้อใดต่อไปนี้คือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ก. วัสดุอุปกรณ์ ข. เงินลงทุน

ค. ขั้นตอนการทำงาน ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ค. ขั้นตอนการทำงาน

องค์ประกอบของ GIS (Components of GIS)

องค์ประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรม (Software) ขั้นตอนการทำงาน (Methods) ข้อมูล (Data) และบุคลากร (People) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Digitizer, Scanner, Plotter, Printer หรืออื่นๆ เพื่อใช้ในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล แสดงผล และผลิตผลลัพธ์ของการทำงาน

2. โปรแกรม (Software) คือ ชุดของคำสั่งสำเร็จรูป เช่น โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานและเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ สำหรับนำเข้าและปรับแต่งข้อมูล จัดการระบบฐานข้อมูล เรียกค้น วิเคราะห์ และจำลองภาพ

3. ขั้นตอนการทำงาน (Methods) คือ วิธีการที่องค์กรนั้นๆ นำเอาระบบ GIS ไปใช้งาน โดยแต่ละ ระบบแต่ละองค์กรย่อมีความแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกวิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับของหน่วยงานนั้นๆ เอง

4. ข้อมูล (Data) คือ ข้อมูลต่างๆ ที่จะใช้ในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูลโดยได้รับการดูแลจากระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS ข้อมูลจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญรองลงมาจากบุคลากร

5. บุคลากร (People) คือ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ผู้นำเข้าข้อมูล ช่างเทคนิค ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ บุคลากรจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบ GIS เนื่องจากถ้าขาดบุคลากรข้อมูลที่มีอยู่มากมายมหาศาลนั้นก็จะเป็นเพียงขยะไม่มีคุณค่าใดเลยเพราะไม่ได้ถูกนำไปใช้งาน อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าขาดบุคลากรก็จะไม่มีระบบ GIS

5. องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือข้อใด

ก. โปรแกรม ข. ขั้นตอนการทำงาน

ค. ข้อมูล ง. บุคลากร

ตอบ ง. บุคลากร

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

6 ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographic Features) แสดงข้อมูลลงบนแผนที่ด้วยวิธีใด

ก. ตัวอักษร (Text) ข. สี (Color)

ค. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ง. สัญลักษณ์ (Symbol)

ตอบ ก. ตัวอักษร (Text)

ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographic Features)

ปรากฎการณ์ หรือ วัตถุต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา

4 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

5 สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

แสดงลงบนแผนที่ ด้วย

3 จุด (Point)

4 เส้น (Line)

5 พื้นที่ (Area หรือ Polygon)

6 ตัวอักษร (Text)

อธิบายลักษณะสิ่งที่ปรากฎ ด้วย

3 สี (Color)

4 สัญลักษณ์ (Symbol)

5 ข้อความบรรยาย (Annotation)

ที่ตั้ง (Location)

12 ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์จะต้องแสดงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และที่ตั้งสัมพันธ์ของสถานที่หรือสิ่งต่างๆ บนโลก

7. โลกมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโลกไว้ในรูปของข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงต้องเปลี่ยนปรากฏการณ์บนผิวโลกจัดเก็บในรูปของตัวเลขเชิงรหัส (Digital Form) โดยแทนปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า

ก. Faeture ข. Feature

ค. Feeture ง. Faature

ตอบ ข. Feature

ลักษณะข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

โลกมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโลกไว้ในรูปของข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงต้องเปลี่ยนปรากฏการณ์บนผิวโลกจัดเก็บในรูปของตัวเลขเชิงรหัส (Digital Form) โดยแทนปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Feature

8 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะใช้ Feature ประเภทต่างๆ ในการแทนปรากฏการณ์โดยแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม

ก. 1 กลุ่ม ข. 2 กลุ่ม

ค. 3 กลุ่ม ง. 4 กลุ่ม

ตอบ ค. 3 กลุ่ม

ประเภทของ Feature

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์บนโลกแผนที่กระดาษบันทึกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และแทนสิ่งต่างๆ บนโลกที่เป็นลายเส้นและพื้นที่ด้วยสัญลักษณ์แบบ จุด เส้น พื้นที่และตัวอักษร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะใช้ feature ประเภทต่างๆ ในการแทนปรากฏการณ์โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

13 จุด (Point)

14 เส้น (Arc)

15 พื้นที่ (Polygon)

9. หน้าที่หลักๆ ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือข้อใด

ก. การนำเข้าข้อมูล ข. การปรับแต่งข้อมูล

ค. การบริหารข้อมูล ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

หน้าที่ของ GIS (How GIS Works)

ภาระหน้าที่หลักๆ ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ควรจะมีอยู่ด้วยกัน 5 อย่าง ดังนี้

1. การนำเข้าข้อมูล (Input) ก่อนที่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้งานได้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลจะต้องได้รับการแปลง ให้มาอยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข (digital format) เสียก่อน เช่น จากแผนที่กระดาษไปสู่ข้อมูลใน รูปแบบดิจิตอลหรือแฟ้มข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเข้าเช่น Digitizer Scanner หรือ Keyboard เป็นต้น

2. การปรับแต่งข้อมูล (Manipulation) ข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่ระบบบางอย่างจำเป็นต้องได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อมูลบางอย่างมีขนาด หรือสเกล (scale) ที่แตกต่างกัน หรือใช้ระบบพิกัดแผนที่ที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับให้อยู่ใน ระดับเดียวกันเสียก่อน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ กรมที่ดิน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
ความหมายของภาพถ่ายทางอากาศ
แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
ระบบพิกัดและการฉายแผนที่
หลักการสำรวจและทำแผนที่
แนวข้อสอบหลักการสำรวจและทำแผนที่
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

สอบนักวิชาการ 3 (ด้านกฎหมาย) สตง.

สอบนักวิชาการ 3 (ด้านกฎหมาย) สตง.

แนวข้อสอบนักวิชาการ 3 (ด้านกฎหมาย) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง.


1. คำว่า “คณะกรรมการ” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

หมายถึงข้อใด

ก. คณะกรรมการสรรหา ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ค. คณะกรรมการผู้ตรวจรับ ง. คณะกรรมการผู้รับตรวจ

ตอบ ข.

2. คำว่า “ประธานกรรมการ” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

หมายถึงข้อใด

ก. ประธานตรวจเงินแผ่นดิน ข. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ค. ประธานศาลฎีกา ง. ประธานศาลปกครองสูงสุด

ตอบ ก.

3. คำว่า “กรรมการ” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

หมายถึงข้อใด

ก. กรรมการตรวจรับ ข. กรรมการรับตรวจ

ค. กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ง. กรรมการสรรหา

ตอบ ค.

4. คำว่า “ผู้ว่าการ” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

หมายถึงข้อใด

ก. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ข. ผู้ว่ากระทรวงการคลัง

ค. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ง. ผู้ว่าการตรวจรับ

ตอบ ค.

5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก. 2 พ.ย. 2542 ข. 4 พ.ย. 2542

ค. 6 พ.ย. 2542 ง. 8 พ.ย. 2542

ตอบ ง.

6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินบังคับเมื่อใด

ก. ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข. ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปอีก 30 วัน

ค. ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปอีก 60 วัน

ง. ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปอีก 90 วัน

ตอบ ก.

7. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “หน่วยตรวจรับ”

ก. กระทรวง กรม ข. หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค

ค. หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ง. หน่วยงานวิสาหกิจ

ตอบ ค.

8. ข้อใด “ไม่ใช่ “หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น”

ก. เทศบาล ข. กรุงเทพมหานคร

ค. เมืองพัทยา ง. องค์การบริหารส่วนตำบล

ตอบ ง.

9. บุคคลซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

หรือ การบริหารของหน่วยรับตรวจคือบุคคลตามข้อใด

ก. กรรมการ ข. คณะกรรมการ

ค. ผู้รับตรวจ ง. ผู้ประเมินคุณภาพ

ตอบ ค.

10. ข้อใดหมายถึงการ “ตรวจสอบ”

ก. การตรวจบัญชี การใช้จ่าย ข. การตรวจรับ การตรวจบัญชี

ค. การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

11. บุคคลซึ่งเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา 4 เพื่อให้

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน หมายถึงบุคคลตามข้อใด

ก. ผู้รับตรวจ ข. คณะกรรมการ

ค. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ง. ผู้ตรวจสอบภายใน

ตอบ ค.

12. บุคคลผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจรับหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำหน้าที่

เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในคือบุคคลตามข้อใด

ก. ผู้ตรวจรับ ข. คณะกรรมการ

ค. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ง. ผู้ตรวจสอบภายใน

ตอบ ค.

13. บุคคลตามข้อใดที่มีอำนาจออกประกาศหรือระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินเพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

ก. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข. ผู้ตรวจสอบภายใน

ค. ประธานกรรการตรวจเงินแผ่นดิน ง. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ตอบ ค.

14. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนเท่าใด

ก. 7 คน ข. 8 คน

ค. 9 คน ง. คน

ตอบ ค.

15. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ตามคำแนะนำของบุคคล

ตามข้อใด

ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข. สมาชิกวุฒิสภา

ค. รัฐสภา ง. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตอบ ข.

16. บุคคลซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องมีอายุต่ำกว่าเท่าใด

ก. ไม่ต่ำกว่า 30 ปี ข. ไม่ต่ำกว่า 35 ปี

ค. ไม่ต่ำกว่า 40 ปี ง. ไม่ต่ำกว่า 45 ปี

ตอบ ค.

17. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ก. เป็นข้าราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ปี หรือเทียบเท่าซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์

ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน

ข. เคยเป็นข้าราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า หรือเทียบเท่าซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์

ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน

ค. เป็นผู้ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านบัญชี การสอบบัญชีหรือการตรวจสอบภายใน

ง. เคยเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

สอบช่างก่อสร้าง กฟผ.

สอบช่างก่อสร้าง กฟผ.

1. ทรายที่ใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีตได้มาจากที่ไหน

1. ชายฝั่งทะเล 2. ในแม่น้ำทั่วไป

3. จากใกล้ภูเขา 4. ในแม่น้ำที่ไม่มีดินปนอยู่

2. กบไม้ที่ใช้ในประเทศไทย ตัวกบทำมาจากอะไร

1. ไม้แดง 2. ไม้ประดู่

3. ไม้ชิงชัน 4. ไม้ตะเคียนทอง

3. เข็มขัดรัดสายไฟ ทำด้วยอะไร

1. สังกะสี 2. เหล็ก

3. ทองเหลือง 4. อลูมิเนียม

4. การซื้อขายไม้สักในท้องตลาด นิยมคิดเป็น

1. ลูกบาศก์ฟุต 2. ลูกบาศก์เมตร

3. ตารางฟุต 4. ตารางเมตร

5. การใช้ไม้ทำวงกบประตูโดยทั่วไปควรเลือกใช้ไม้อะไร

1. ไม้สัก 2. ไม้ยาง

3. ไม้มะค่า 4. ไม้ตะเคียนทอง

6. ปูนขาวนิยมใช้กับงานอะไร

1. ผสมปูนถือฉาบผนัง 2. เป็นส่วนผสมของหินขัด

3. รองพื้นก่อนทาสีน้ำ 4. ผสมปูนก่อกำแพงอิฐ

7. การเรียนปฏิบัติงานเป็นการฝึกให้มีความสามารถในด้านใด

1. ความจำเป็น 2. ความเข้าใจ

3. การนำไปใช้ 4. การมีเหตุผล

8. วัสดุใดที่ไม่ใช่วัสดุตามธรรมชาติ

1. หิน 2. ไม้อัด

3. ดินเหนียว 4. ดินลูกรัง

9. ในการก่ออิฐเราใช้เครื่องมืออะไร

1. เกรียงเหล็ก 2. เกรียงไม้

3. ถังปูน 4. ระดับน้ำ

10. กระดาษทรายน้ำเบอร์อะไรหยาบที่สุด

1. เบอร์ 200 2. เบอร์ 320

3. เบอร์ 480 4. เบอร์ 600

11. หินอะไรที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมของหินขัด

1. หินฝุ่น 2. หินย่อย

3. หินเกล็ด 4. หินละเอียด

12. ลูกพักบานประตูที่ใช้ไม้นำมาติดกันให้เป็นแผ่นกว้างๆ เรียกว่า

1. การต่อไม้ 2. การเพลาะไม้

3. การต่อชน 4. การบังไบ

13. ประตูหัวครอบใช้กับงานอะไร

1. งานครุภัณฑ์ 2. มุมสังกะสี

3. งานสุขภัณฑ์ 4. ยึดกระเบื้องลอนคู่

14. เครื่องมือประเภทใดเป็นเครื่องมือใช้ลับ

1. หิน 2. บุ้ง

3. ตะไบ 4. สิ่วเล็บมือ

15. ไม้ที่นิยมทำจากฝาบ้านราคาถูก ได้แก่

1. ไม้เต็ง 2. ไม้ยาง

3. ไม้สัก 4. ไม้ตะแบก

16. สิ่งใดที่ไม่ใช่วัสดุก่อสร้าง

1. สีพลาสติก 2. อิฐมอญ

3. อ่างล้างหน้า 4. กระเบื้องแผ่นเรียบ

17. ไม้เต็งสำหรับใช้ทำอะไร

1. คาน 2. ลูกพัก

3. ด้ามค้อน 4. กรอบบาน

18. ส่วนที่เป็นโครงสร้างของหลังคา ได้แก่

1. กงพัด รอด พรึง 2. จันทัน อเส เชิงชาย

3. ปั้นลม ระแนง คอสอง 4. จันทัน ขื่อ ตั้ง อกไก่

19. การเทหินขัดจะต้องเทไว้นานเท่าใดจึงจะขัดได้

1. 2 วัน 2. 5 วัน

3. 7 วัน 4. 10 วัน


20. ถ้าเสาไม่ตรงเราจะเจาะรูได้โดยเครื่องมือชนิดใด


1. ระดับน้ำ 2. ฉาก

3. ลูกดิ่ง 4. สายยาง

21. การเทถนนคอนกรีต มักจะเว้นช่องว่างไว้บ้างเพื่อประโยชน์อะไร

1. เป็นการประหยัด 2. เทให้เต็มไม่ได้เพราะมีไม้แบบกันอยู่

3. เป็นเครื่องหมายในการนับ 4. เพื่อไว้ให้คอนกรีตขยายตัว

22. การเจาะเดือยด้วยสิ่ว ควรเจาะด้วยค้อนอะไร

1. ค้อนตุ้ม 2. ค้อนไม้

3. ค้อนหงอน 4. ค้อนปอนด์

23. กระเบื้องแผ่นเรียนที่เหมาะสมสำหรับตีฝ้าเพดานหนาเท่าไร

1. 4 มิลิเมตร 2. 6 มิลลิเมตร

3. 8 มิลิเมตร 4. 10 มิลลิเมตร

24. สูตรสำหรับหาปริมาตรของรูปทรงกระบอก

1. เส้นรอบวง X ส่วนสูง 2. ผลบวกของด้านต่างๆ

3. ด้านใดด้านหนึ่งยกกำลังสอง 4. พื้นที่ฐาน X ส่วนสูง

25. ตะปูควง 1 กล่องมีกี่ตัว

1. 120 ตัว 2. 144 ตัว

3. 148 ตัว 4. 162 ตัว

26. ไม้อัดทำมาจากอะไร

1. เศษไม้ที่เหลือใช้แล้ว 2. เส้นใยไม้ผสมซีเมนต์อัดเป็นแผ่น

3. ไม้บางทากาวประกอบ สลับเสี้ยน 4. เศษไม้ชิ้นเล็กผสมกาวอัดแน่น

27. แผ่นวัสดุสำเร็จรูปที่ทำมาจากชานอ้อย มีคุณสมบัติเก็บเสียงได้ดี คือ

1. ซิโลเท็กซ์ 2. เมชั่นไนท์

3. สตรามิดบอร์ด 4. เฟโนบอร์ด

28. คอนกรีตหยาบคือ

1. คอนกรีตที่หล่อรับน้ำหนักได้ไม่ดี มีส่วนผสมของซีเมนต์ด้วย

2. คอนกรีตที่หล่อโดยช่างฝีมือหยาบ

3. คอนกรีตที่หล่อเสร็จแล้วผิวขรุขระ

4. คอนกรีตทำขึ้นด้วยวัสดุหยาบๆ เช่น หินก้อนโตๆ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบช่างก่อสร้าง กฟผใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
ความรู้และเนื้อหาเกี่ยวกับ กฟผ
ข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง _กฟผ._
ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test_
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุ
แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง _ข้อสอบชุดที่ 1_
แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง _ข้อสอบชุดที่ 2_
แบบทดสอบ Personality Test
ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com