วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)ใหม่ล่าสุด

1.  การเกษตรแบบยั่งยืน มีความหมายว่าอย่างไร

             การทำเกษตรหรือการผลิคเพื่อยังชีพ

             การทำการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            การเกษตรที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อรักษาดุลภาพทางธรรมชาติและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เกษตรกร

             เกษตรกรรมมีทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป

2.  ประโยชน์ของการเกษตรแบบผสมผสานมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

             มีอาหารไว้บริโภคในครอบครัว

             มีกิจกรรมจำกัด มีรายได้น้อยลง

             ใช้ทรัพยากรในไร่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

             ช่วยทำให้สภาพแวดล้อมและสุขภาพของการเกษตรดีขึ้น

3.  ปุ๋ยชนิดใดช่วยในการเจริญเติบโตของพืชในส่วนที่เป็นลำต้นและใบ

             ปุ๋ยฟอสฟอรัส

             ปุ๋ยไนโตรเจน

             ปุ๋ยโพแทสเซียม

             ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท

4.  สาเหตุใดในการปลูกพืชจึงต้องมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืช

             เพราะงายต่อการดูแลรักษา

             ทำให้ปลูกพืชได้ปริมาณมาก

             เปอร์เซ็นต์ความงอกของเม็ลดจะลดลง

             เพราะเมื่อนำไปปลูกต้นพืชจะมีลักษณะดี มีความสมบูรณ์และแข็งแรง

5.  วิธีการให้น้ำแก่พืชมีหลายวีธี ยกเว้น ข้อใด

             วิธีให้น้ำแบบตัก

             วิธีให้น้ำแบบหยด

             วิธีให้น้ำแบบเป็นฝอย

             วิธีให้น้ำแบบประหยัด


6.  ข้อใด ไม่ใช่ โรคพืชที่ทำให้พืชมีลักษณะอาการผิดไปจากปกติ

             โรคพืชเกิดจากเชื้อไวรัส

             โรคพืชเกิดจากเชื้อราแดง

             โรคพืชเกิดจากไส้เดือนฝอย

             โรคพืชเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

7.  การเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาบ่มและทำให้มีรสชาติที่ดี ควรเก็บผลผลิตทางการเกษตรเมื่อใด

             ผลผลิตเริ่มสุกจึงเก็บ

             เก็บตอนที่ผลผลิตแก่จัดเต็มที่

             เก็บตอนเช้าผลผลิตจะไม่เหี่ยวง่าย

             เก็บตอนที่ยังดิบอยู่ทำให้เกิดสีสันสวยงาม

8.  ข้าวเจ้าเราสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปคือข้อใด

             อาหารสัตว์ เต้าหู้ และวุ้นเส้น

             เครื่องดืม แป้งถั่ว และน้ำมัน

            แป้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว และขนมจีน

             ทอฟฟี่ เต้าเจี้ยว และซอสปรุงรส

9.  ผลไม้ชนิดใดที่จัดอยู่ในประเภทผลรวม

             เงาะ

             ขนุน

             ลำไย

            มะละกอ

10.  การถนอมอาหารโดยใช้รังสีชนิดใด

             รังสีเกรย์

             รังสีเบต้า

             รังสีแกมมา

             รังสีอิเล็กทรอนิกส์

11.  ปัจจุบันมีการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย โดยมีการเรียกว่าอย่างไร

            Evaluation

            E- compurter

            E-commerce

            Extra-service12.  ท่านสามารถขอข้อมูลหรือคำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ได้จากหลายหน่วยงาน ยกเว้น ที่ใด

             ร้านภูฟ้า

             ปศุสัตว์จังหวัด

             บริษัทเจริญโภคภัณฑ์

             กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13.  ข้อใดกล่าวถึงวัสดุที่ใช้รองพื้นคอกสัตว์

             แกลบ                      ขี้กบ

             อิฐ                        ฟาง

14.  ข้อใดคือการดูแลเลี้ยงปลาสวยงามอย่างถูกวิธี

             ให้อาหารปลา 4-5 ครั้งต่อวัน

             ทำความสะอาดตู้ปลานาน  ครั้ง

             ใส่พืชน้ำหรือวัสดุประดับตู้ลงไปเยอะ 

             ควรมีเครื่องทำออกซิเจนเปิดไว้ในตู้ปลาตลอดเวลา

15.  พืชสมุนไพรชนิดใดใช้ปราบศัตรูพืชได้

             สะเดา และตะไคร้

             ใบโหระพาและใบเตย

             ใบแมงลักและผักหวาน

             ต้นชะพลูและใบทองหลาง

16.  ในการพิจารณาคัดเลือกพืชที่ปลูกมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

             ลักษณะเฉพาะของพืช

             พื้นที่ปลูกและวัสดุอุปกรณ์

             วัตถุประสงค์ของการปลูกพืช

             สามารถปลูกทิ้งไว้ได้ ดูแลรดน้ำบ้างพอสมควร

17.  การคัดเลือกพันธุ์พืช มีความหมายว่าอย่างไร

             การทำให้ต้นพืชมีลักษณะดี

             พืชแต่ละชนิดมีหลายพันธุ์

             ปลูกพืชที่ขายผลผลิตได้ง่าย

             การนำเอาพืชที่คนกำลังนิยมมาปลูก

18.  ข้อใดกล่าวถึงหลักการคัดเลือกพันธุ์พืช ไม่ถูกต้อง

             เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

             เลือกพันธุ์ที่มีความทนทานต่อการทำลายศัตรูพืช

             เลือกพันธุ์ใดก็ได้ไม่ต้องคำนึงว่าต้องตรงตามสายพันธุ์

             เลือกพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด

19.  วิธีทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีง่าย  คือข้อใด

             นำไปคั่วบนเตาไฟเพื่อทำลายแมลง

             นำเมล็ดพันธุ์ไปชั่งน้ำหนักว่าได้มาตรฐานหรือไม่

             นำเมล็ดพันธุ์ไปลอยน้ำในภาชนะ ถ้าเมล็ดพันธุ์ไปแช่ในด่างทับทิมเพื่อเพิ่มความงอก

              นำเมล็ดพันธุ์ไปแช่ในด่างทับทิมเพื่อเพิ่มความงอก

20.  ข้อใดคือประโยชย์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

             เกิดการกลายพันธุ์

             คัดพันธุ์พืชที่ดีไว้ปลูกได้

             ช่วยลดความต้านทานให้แก่พันธุ์พืช

             ผลิตพืชได้เป็นจำนวนมากในระยะเวลาสั้น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
- ความรู้ด้านพืชไร่  งานวิจัยเรื่องงานเกษตร  การปรับปรุงพันธุ์พืช   
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ _ด้านพืชไร่
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบแผนฯเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com 
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น